xarxes anti-coloms

COM FUNCIONA EL SISTEMA ANTI-COLOMS?

  • Aquest sistema es pot instal.lar en la majoria de superfícies i consisteix en unes bandes de diferents formats rematats per barilles de punta roma, les bandes s’instal•len em la densitat suficient en les zones de posa-ment dels coloms, impedint que els coloms trobin l’espai suficient per detenir-se i posar-se en l’àrea protegida.
  • Aquest sistema no suposa cap risc pels coloms.
  • Quan la superfície a protegir és molt àmplia, és recomanable utilitzar altres sistemes.

AVANTATGES DEL SISTEMA ANTI-COLOMS

  • Discret, inapreciable, és un mètode molt efectiu per mantenir els coloms allunyats de les seves instal•lacions.
  • Utilitzacions de materials d’alta durabilitat i resistència per lo que un cop realitzada la instal•lació, està garantida la funcionalitat per un llarg període d’anys.
  • En comparació amb altres mètodes, les pues anti-coloms es tracta d’un sistema molt econòmic que a demés reduirà considerablement la seva factura de neteja i manteniment.
  • És inofensiu per les aus i la seva instal.lació no suposa cap interrupció en les seves activitats.

SISTEMES ANTI-COLOMS

PÚES ANTI-COLOMS

Les pues anti-posament d’aus, són una de les possibilitats més econòmiques pel control d’aus. Les pues representen un mitjà de protecció convencional, mecànic i sense corrent d’acer inoxidable.  Són fabricades sobre una base de policarbonat o completament d’acer.

Els nostres sistemes de pues anti-coloms son instal.lats pels nostre tècnics experts en protecció d’edificis contra el posament d’aus. Comptem amb personal ben entrenat en la aplicació de les tècniques, així com en determinar quin és el mètode més adequat en cada cas.

Ocasionalment, i amb la finalitat d’aconseguir els millors resultats, és necessari combinar diferents tipus de sistemes anti-coloms.

REIXES ANTICOLOMS

Les reixes de protecció contra aus fan possible cobrir grans superfícies de façanes i llocs d’anidament d’aus.  Són un mètode de control segur i econòmic. El sistema de malles contra aus està compost de materials resistents als rajos UVA i a la humitat, en totes les dimensions, formes i colors. 

La dimensió de la xarxa està dissenyada de tal manera que les aus són pràcticament bloquejades i, al mateix temps, no poden enredar-se en ella.

Per a la instal.lació, s’ancoren cables de l’estructura en els llocs apropiats de la base. Es fixa en ells la malla per a coloms prèviament confeccionada.
Els cables de l’estructura poden adaptar-se a les particularitats arquitectòniques com per exemple: finestres, sortides d’emergència, ornaments, etc.