escales accés alumini

Instal·lació d’escales d’accés

Les escales fixes de serveis -o “escales de gat – són estructures metàl·liques fixades de manera permanent que permet l’accés ocasional a teulades, pous, sitges, antenes, torres de refineries de petroli, xemeneies i altres zones d’accés restringit. El seu objectiu principal és facilitar l’accés i el moviment de l’operari en l’obra i construcció.

Tal com indica la normativa, instal·lem escales fixes que tinguin una alçada superior a 4 metres, almenys a partir d’una alçada, d’una protecció circumdant. Aquesta mesura no serà necessària en conductes, pous i altres instal·lacions que, per la seva configuració, ja proporcionin aquesta protecció.

Així mateix, també podem realitzar treballs en altures superiors. Ens adaptem a les característiques de la construcció amb la nostra maquinària específica.

A les altures superiors a 9 metres, instal·lem plataformes de descans cada 9 metres o fracció, si bé ens obliga a interrompre d’escala: aquestes es poden instal·lar, per exemple, en un lateral.

 

Avantatges de les escales d’accés

  • Permeten a l’usuari descansar durant l’ascens o descens recolzant l’esquena en els propis ares.
  • Tenen un efecte psicològic positiu en tant que l’usuari se sent més protegit.
  • En algunes caigudes la protecció que s’ofereix pot ser suficient: caigudes cap enrere amb els peus en els graons.

Regulats pel RD 486/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.