Baranes de protecció col·lectiva

Instal·lació de baranes i passamans

Les baranes i passamans són els sistemes de protecció col·lectiva, que eviten la caiguda de les persones. S’utilitzen en construccions com a sistemes anticaigudes per protegir simultàniament a tots els operaris en altures iguals o superiors als 2 metres. Norantagraus compleix la normativa d’instal·lació de baranes i passamans (ISO 14.122-4).

Els elements de protecció col·lectiva prioritzen la protecció de diferents treballadors. La seguretat en treballs en alçada és un els factors determinants per garantir l’èxit de la seva obra.

Les baranes són els elements que serveixen per tancar espais oberts pels que poden caure les persones. Així mateix, també es poden utilitzar per tancar balcons, torres, xemeneies, entre d’altres, per garantir la protecció dels usuaris.

Les baranes de protecció són sistemes resistents, amb altures superiors a 90 cm per assegurar el seu funcionament. Per a això és important col·locar-los abans de l’inici de l’activitat, per evitar caigudes en cas d’accidents.

De la mateixa manera, el nostre equip també s’encarrega de supervisar el manteniment de les baranes de protecció durant la construcció i de desmuntar quan s’acabi el projecte.

 

 

Baranes de protecció i passamans

La barana de protecció col·lectiva inclou sempre un passamans que és el tram que s’utilitza per recolzar-se.

El passamans és un element que serveix per recolzar-en transitar per una escala, col·locat justament a l’alçada per on passa la mà. El passamans pot estar a sobre d’una barana o encastat en un mur d’una escala o passadís.

Els passamans i baranes de protecció col·lectiva reben aquest nom per la tècnica que se’ls aplica. Aquesta, té com a objectiu protegir més d’una persona davant de riscos que no s’han pogut evitar o reduir al màxim.

Com a tècnica i implementació de la mateixa, la protecció col·lectiva es considera preferible perquè és més fàcil de controlar ja que no depèn de l’actuació ni descuits individuals.

La protecció i prevenció d’accidents laborals és sempre un dels factors a tenir en compte en el moment de la construcció. En Norantagraus som experts en treballs de protecció col·lectiva i ens comprometem amb la seva seguretat.